Có 1 kết quả:

jiāng yìng

1/1

jiāng yìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to starch
(2) to stiffen cloth with starch