Có 1 kết quả:

Jǐ níng

1/1

Jǐ níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jining prefecture level city in Shandong