Có 1 kết quả:

Jǐ níng dì qū ㄐㄧˇ ㄋㄧㄥˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jining prefecture in Shandong