Có 1 kết quả:

nóng tāng

1/1

nóng tāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thick soup
(2) puree