Có 1 kết quả:

Zhè jiāng Sān mén xiàn ㄓㄜˋ ㄐㄧㄤ ㄙㄢ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sanmen County in Zhejiang