Có 1 kết quả:

jùn xiè

1/1

jùn xiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to dredge