Có 1 kết quả:

Xī shuǐ xiàn

1/1

Xī shuǐ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xishui county in Huanggang 黃岡|黄冈[Huang2 gang1], Hubei