Có 1 kết quả:

Pǔ běi

1/1

Pǔ běi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pubei county in Qinzhou 欽州|钦州[Qin1 zhou1], Guangxi

Một số bài thơ có sử dụng