Có 1 kết quả:

Pǔ běi xiàn

1/1

Pǔ běi xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pubei county in Qinzhou 欽州|钦州[Qin1 zhou1], Guangxi