Có 1 kết quả:

Pǔ běi xiàn ㄆㄨˇ ㄅㄟˇ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pubei county in Qinzhou 欽州|钦州[Qin1 zhou1], Guangxi