Có 1 kết quả:

Pǔ jiāng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pujiang county in Jinhua 金華|金华[Jin1 hua2], Zhejiang