Có 1 kết quả:

Pǔ xiàng

1/1

Pǔ xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pohang (city in South Korea)