Có 1 kết quả:

Làng kǎ zǐ

1/1

Làng kǎ zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Nagarzê county, Tibetan: Sna dkar rtse rdzong, in Lhokha prefecture 山南地區|山南地区[Shan1 nan2 di4 qu1], Tibet