Có 1 kết quả:

làng nǚ

1/1

làng nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

loose woman