Có 1 kết quả:

làng dé xū míng ㄌㄤˋ ㄉㄜˊ ㄒㄩ ㄇㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have an undeserved reputation (idiom)