Có 1 kết quả:

fú shì huì

1/1

fú shì huì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ukiyo-e