Có 1 kết quả:

fú bīng

1/1

fú bīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ice floe