Có 1 kết quả:

fú lì

1/1

fú lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

buoyancy