Có 1 kết quả:

fú lì ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ

1/1

fú lì ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

buoyancy