Có 1 kết quả:

fú xiǎo mài

1/1

fú xiǎo mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

unripe wheat grain (used in TCM)