Có 1 kết quả:

fú xiǎo mài ㄈㄨˊ ㄒㄧㄠˇ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

unripe wheat grain (used in TCM)