Có 1 kết quả:

Fú shān xiàn

1/1

Fú shān xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Fushan county in Linfen 臨汾|临汾[Lin2 fen2], Shanxi