Có 1 kết quả:

fú xiǎng lián piān ㄈㄨˊ ㄒㄧㄤˇ ㄌㄧㄢˊ ㄆㄧㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to let one's imagination roam