Có 1 kết quả:

Fú liáng

1/1

Fú liáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Fuliang county in Jingdezhen 景德鎮|景德镇, Jiangxi

Một số bài thơ có sử dụng