Có 1 kết quả:

Fú liáng xiàn ㄈㄨˊ ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Fuliang county in Jingdezhen 景德鎮|景德镇, Jiangxi