Có 1 kết quả:

fú biāo ㄈㄨˊ ㄅㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

buoy