Có 1 kết quả:

fú qì

1/1

fú qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) feeble breath
(2) frivolity
(3) flippancy