Có 1 kết quả:

fú zào

1/1

fú zào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 浮躁[fu2 zao4]