Có 1 kết quả:

fú shēng liù jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Six records of a floating life, autobiographical novel and description of Qing dynasty life by 沈復|沈复[Shen3 Fu4], published 1808