Có 1 kết quả:

fú zhe

1/1

fú zhe

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

afloat