Có 1 kết quả:

fú zhì

1/1

fú zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

aerosol