Có 1 kết quả:

fú tiē

1/1

fú tiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to glue something lightly enough that it can be removed later