Có 1 kết quả:

yù tāng

1/1

yù tāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 湯浴|汤浴[tang1 yu4]