Có 1 kết quả:

hǎi chǎn

1/1

hǎi chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) marine
(2) produced in sea