Có 1 kết quả:

hǎi guān zǒng shǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

General Administration of Customs (GAC)