Có 1 kết quả:

Hǎi xīng

1/1

Hǎi xīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Haixing county in Cangzhou 滄州|沧州[Cang1 zhou1], Hebei