Có 1 kết quả:

hǎi jūn

1/1

hǎi jūn

giản thể

Từ điển phổ thông

hải quân, quân đánh trên biển

Từ điển Trung-Anh

navy