Có 1 kết quả:

hǎi jūn dà xiào

1/1

Từ điển Trung-Anh

commodore (= US Navy equivalent)