Có 1 kết quả:

hǎi jūn zǒng sī lìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

admiral