Có 1 kết quả:

hǎi cì qín

1/1

hǎi cì qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sea holly (Eryngium maritimum)