Có 1 kết quả:

Hǎi běi zhōu

1/1

Hǎi běi zhōu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Haibei Tibetan autonomous prefecture in Qinghai