Có 1 kết quả:

Hǎi nán shān zhè gū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Hainan partridge (Arborophila ardens)