Có 1 kết quả:

Hǎi nán lán xiān wēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Hainan blue flycatcher (Cyornis hainanus)