Có 1 kết quả:

Hǎi yìn sì

1/1

Hǎi yìn sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Haeinsa in South Gyeongsang province of South Korea, the repository of Tripitaka Koreana 高麗大藏經|高丽大藏经[Gao1 li2 da4 zang4 jing1], a World Heritage site