Có 1 kết quả:

hǎi shēn

1/1

hǎi shēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sea cucumber