Có 1 kết quả:

hǎi wài chì zǐ

1/1

hǎi wài chì zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

patriotic overseas compatriot