Có 1 kết quả:

Hǎi níng

1/1

Hǎi níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Haining county level city in Jiaxing 嘉興|嘉兴[Jia1 xing1], Zhejiang