Có 1 kết quả:

hǎi xiá

1/1

hǎi xiá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) channel
(2) strait