Có 1 kết quả:

Hǎi xiá Liǎng àn Guān xi Xié huì ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ ㄌㄧㄤˇ ㄚㄋˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

PRC Association for Relations Across the Taiwan Straits (ARATS)