Có 1 kết quả:

hǎi shì shèn lóu

1/1

Từ điển Trung-Anh

mirage (lit. or fig.)