Có 1 kết quả:

hǎi bá

1/1

hǎi bá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) height above sea level
(2) elevation