Có 1 kết quả:

hǎi dōng qīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) gyrfalcon (Falco rusticolus)

Một số bài thơ có sử dụng